Plakat

  • Lubelski Inkubator Technologii Informatycznych – biura, sale szkoleniowo-konferencyjne, usługi biznesowe
  • Realizacja obejmowała obróbkę zdjęć, projekt plakatu w formacie A3 oraz przygotowanie do druku