Roll-Up

  • Lubelski Inkubator Technologii Informatycznych – biura, sale szkoleniowo-konferencyjne, usługi biznesowe
  • Realizacja obejmowała wyszukanie i obróbkę zdjęć, projekt roll-up’a oraz przygotowanie do druku